Kategorie


WAŻNA INFORMACJA: Inwentaryzacja towaru w firmie Powermat
Od dnia 30 listopada 2022 do 02 grudnia 2022 włącznie w naszej firmie będzie przeprowadzana inwentaryzacja. W tym czasie całkowicie wstrzymujemy obsługę zamówień zarówno wysyłkowych jak i tych odbieranych na miejscu z naszego magazynu. Wznowienie obsługi zamówień nastąpi 05 grudnia 2022.

Sugerujemy aby państwo zatowarowali się przed 30 listopada 2022.

IMPORTANT INFORMATION: Inventory of stock in Powermat company
From November 30, 2022 to December 02, 2022 inclusive, an inventory will be conducted at our company. During this time, we will completely stop handling orders both by shipping and those picked up locally from our warehouse. Order processing will resume on December 05, 2022.

We suggest that you stock up before November 30, 2022.