Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 zgodnie z art. 13 oraz 14 Ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarza P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-400 Zawiercie NIP: 577-184-18-46, REGON 151996850, wpisany do KRS pod nr 0000287821, zwana dalej Administratorem Danych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych wprowadziliśmy już na etapie projektowania naszej hurtowni internetowej szereg rozwiązań prawnych, organizacyjnych oraz technicznych, jak również dokładamy wszelkich starań, by Państwa dane były przetwarzane zgodnie z prawem oraz najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

 1. Informacja o Administratorze danych, celu oraz zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-400 Zawiercie NIP: 577-184-18-46, REGON 151996850, wpisana do KRS pod nr 0000287821.
  • Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora: imię, nazwisko, adres prowadzonej działalności wraz z nazwą firmy lub w przypadku pracowników stanowisko zajmowane w firmie, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, historia ofert i transakcji, numer rachunku bankowego.
  • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na stronie powermat-hurt.pl (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z ustawy o VAT i wymogów prawa co do archiwizacji danych handlowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej o numerze 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Celem przetwarzania jest także uzasadniony interes Administratora w zakresie prowadzonej działalności.
  • Aktywność Użytkownika na swoim koncie może być rejestrowana przez Administratora. Zebrane informacje są anonimowo przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, w szczególności dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywaniem nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
  • Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do zawarcia umowy oraz poprawnego świadczenia usług przez Administratora.
 2. Długość okresu, w którym dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres wymagany do świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, dokonania rozliczeń lub przedawnienia roszczeń, a także do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych – co będzie możliwe tylko w przypadkach, gdy na Administratorze danych nie ciąży obowiązek prawny dalszego przetwarzania.
 3. Podmioty, do których dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora.
  • Usługodawcy zewnętrzni przetwarzający informacje dla Powermat, w tym podmioty świadczące obsługę księgową i IT, usługi prawne i administracyjne, operatorzy pocztowi (kurierzy) i inne podmioty, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania oraz organy administracji państwowej na wyraźne żądanie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Nie przekazujemy Państwa danych podmiotom trzecim w celach marketingowych.
  • Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Prawa użytkownika w zakresie danych osobowych.
  • Posiadacie Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jedynie w wyniku wyrażonej zgody lub zawartej umowy - art. 6 ust. 1 lit. A i b RODO), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzedniej zgody) – dotyczy to otrzymywania informacji marketingowych od Administratora, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych prosimy o kontakt mailowy pod adresem iod@powermat.pl.

Projekt i wdrożenie: INTLE | Copyrights by P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. J.